IZOTERM BB

Prejsť na obsah
POZEMNÉ STAVBY
• výstavba a rekonštrukcia budov
• výstavba rodinných domov
• vodoinštalačné práce
INŽINIERSKE STAVBY
• výstavba vodovodov
• výstavba kanalizácií
• výstavba spevnených plôch
FOTOVOLTAIKA
• dodávka, montáž, napojenie fotovoltaických panelov
SLUŽBY
• výkon činnosti stavebného dozoru
• výkon činnosti stavbyvedúceho
POZEMNÉ STAVBY
  • výstavba a rekonštrukcia budov
  • výstavba rodinných domov
  • vodoinštalačné práce
INŽINIERSKE STAVBY
  • výstavba vodovodov
  • výstavba kanalizácií
  • výstavba spevnených plôch (zámková dlažba, betónové komunikácie)
FOTOVOLTAIKA
  • dodávka, montáž, napojenie fotovoltaických panelov
SLUŽBY
  • výkon činnosti stavebného dozoru
  • výkon činnosti stavbyvedúceho
Návrat na obsah